ciddiləşmək

ciddiləşmək
f.
1. Ciddi görkəm almaq, ciddi şəkil almaq, ciddi tövr almaq. – Nəhayət, studentin siması qayət ciddiləşdi; xanıma baxmayaraq otağının qapısını açdı. . Ç.. Sədrin üzü ciddiləşdi. İ. Ə.. Qardaşı oğlunun gözlərində təşviş və həyəcan oxuyanda istər-istəməz Sultanın da sifəti ciddiləşdi. İ. Hüseynov.
2. Güclənmək, şiddətlənmək, gərginləşmək, ciddi şəkil almaq. Mübahisə getdikcə ciddiləşdi. – Məsələ ciddiləşmişdi, xalq həyəcanda idi. S. H.. Ceyran müəllimənin sinfində dərslər ciddiləşir(di). . S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ciddiləşmə — «Ciddiləşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ciddiləşdirmə — «Ciddiləşdirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ciddiləşdirmək — f. Ciddi eləmək, ciddi şəkil vermək. Üzünü ciddiləşdirmək. – Çingi gülüş vəziyyətindəki simasını ciddiləşdirərək masanı taqqıldatdı. . . Ç.. // Ciddi xarakter vermək, ağırlaşdırmaq. Məsələni ciddiləşdirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pontarmax — (Ucar) ciddiləşmək …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ağıllanmaq — f. Ağıllı olmaq, ağlını başına yığmaq, düzəlmək, ciddiləşmək, pis işlərdən əl çəkmək. Yaşa dolduqca ağıllaşır. – <Mirpaşa:> Mahmud . . ağıllanmaq əvəzinə məktəbi buraxıb qaçıb kəndə. Z. Xəlil. Yəqin Həpir ağıllanıb, . . uşaqlıq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağırlaşdırmaq — f. 1. Daha ağır etmək, vəznini, çəkisini artırmaq. Yükü ağırlaşdırmaq. 2. Yavaşıtmaq, sürətini azaltmaq, ləngitmək. İşin gedişini ağırlaşdırmaq. Sürəti ağırlaşdırmaq. 3. məc. Daha da çətinləşdirmək, daha da zorlaşdırmaq, mürəkkəbləşdirmək. İşi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bozartmaq — f. 1. Boz etmək, boz rəng vermək. Rəngsaz divarı bozartdı. 2. Soldurmaq. Paltarını günün altında bozartmaq. 3. Yetişdirmək. İsti arpaları bozardır. 4. Ala çiy bişirmək, yüngülvari qovurmaq. Əti bozartmaq. 5. məc. Utandırmaq. ◊ Sifətini (üzünü)… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dartmaq — f. 1. Bir şeyi əli və ya başqa şeylə tutub özünə tərəf və ya kənara çəkmək. Arabaçı atları saxladı, düşdü yerə və başladı atların o qulağından, bu qulağından dartmağa. C. M.. Həkim qolumdan tutub dartdı. . M. C.. Ayaz kəskin bir hərəkətlə atın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərinləşdirmək — f. 1. Daha dərin etmək, dərinliyini artırmaq. Quyunu dərinləşdirmək. Çayı dərinləşdirmək. 2. məc. Daha da şiddətləndirmək, daha da artırmaq (qüvvətləndirmək, ciddiləşdirmək, ağırlaşdırmaq). Mübahisələri dərinləşdirmək. Ziddiyyəti dərinləşdirmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərinləşmək — f. 1. Daha dərin olmaq, dərinliyi artmaq, daha da çuxurlaşmaq. Çay xeyli dərinləşmişdir. Ortaya getdikcə dəniz dərinləşir. // Dərinə (çuxura) düşmək. Gözləri dərinləşmək. 2. məc. Daha da ciddiləşmək, ağırlaşmaq, mürəkkəbləşmək, çətinləşmək. Şamo… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”